מפת דרכים

מפת דרכים

ציר הזמן של BRAVE NEW WORLD

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q4 2023

Q2 2024

Q4 2024

Q3 2023

Q1 2024

Q3 2024

Q1 2025